Natuur als bezit

Natuur profileert zich vaak als een autonoom domein. Het domein dat buiten ons kapitalistisch systeem valt. Voor niets gaat de zon op.

in samenwerking met WhiteNoiseDADA

Dit suggereert een vrije natuur maar onze natuur is allesbehalve vrij. Ons marktdenken zit in alles. De langstelige broccoli moest bevrijd worden van zijn patent1 maar vele bloemen, groentes en planten zitten vast in bezit. Onze dominante houding is verweven in ons samenzijn met de natuur.

Natuur is al lang ingezet als kapitaal goed. Als eigenaarschap. Maar eigenaarschap is ook een positieve factor, eigenaarschap brengt verantwoordelijkheid. Hiermee behoort de natuur ook tot het bereik van zorg. Want een probleem kan niet opgelost worden zonder eigenaar. Vraagstukeigenaar is een woord dat ik laatst hoorde voorbijkomen. Een bizar woord uit een ambtelijk jargon. Maar misschien wel goed om te bevragen. Tot in hoeverre kan je in het bezit zijn van een vraag? Ga je dan ook over het antwoord? Ben je verantwoordelijk voor het vinden van het antwoord? Of ben je verantwoordelijk voor het stellen van de vraag?

De natuur kan wel wat vraagstukeigenaren gebruiken. En alhoewel al jarenlang de ene na de andere specialist zich uitspreekt over de natuur is dit het moment dat de kapitalisatie van natuur misschien breder ingezet moet worden dan enkel consumerend. De natuur kan goede eigenaren gebruiken, een eigen identiteit die goed gebruik afdwingt. Aandeelhouders die gebaat zijn bij zijn welbevinden, CEO’s die accountable gehouden kunnen worden voor zijn staat van zijn. Een wereldwijde index waarbij iedere machtstructuur navenant zijn uitstoot moet bijdragen aan het oplossen van de schade. Het wordt tijd voor een verenigd construct van de natuur.2

Dit is een mooi gegeven, political ecology3, maar planten nemen nog steeds slecht zitting in een parlement en lijken zich weinig aan te trekken van conferenties en verdragen. Maar ergens in dit domein van eigenaarschap moet het antwoord liggen. Na een gesprek met Alexandra Crouwers zagen wij in dat de NFT’s deze mogelijkheid bieden, zij heeft een visionaire blik hoe (digital) models en ecology kunnen samen komen.

Misschien is het dus de blockchain die de onmogelijk moeilijke ketens van vervuiling in kaart kan brengen en het verwarrende ecosysteem van consument, machtstructuren, producent en vervuiler in kaart kan brengen? De registratie en koppeling van onze verbanden met natuur door middel van NFT’s kan een oplossing zijn voor onze vrijblijvende houding ten opzichte van het gebruik, bezit en consumeren van natuur. Dat vergt nog wat van het ontwikkelen van NFT’s die niet uitputten en consumeren ansich, NFT’s zoals op de Tezos blockchain4 ontwikkelen zich steeds sneller richting een duurzaam model56. Een basis voor een systeem dat misschien ooit onze footprint kan lokaliseren, traceren maar ook kan helpen deze te minimaliseren.

Tegelijkertijd zorgt de ontwikkeling van AI ervoor dat organische groei steeds meer een plek verovert in onze technologie. Hiermee wordt technologie autonomer terwijl onze natuur in steeds hogere mate afhankelijk wordt van onze technologie. Hiermee morfen de twee domeinen van natuur en technologie.

Wie is een goede eigenaar voor onze natuur? Hoever mogen we gaan in het toezicht op alle individuele relaties met natuur? Heb je recht op je eigen natuur? En wat als je natuur bezit? Welke rechten verkrijg je met dit eigenaarschap? Welke plichten zijn er verbonden aan dit eigenaarschap?

Wat zouden we doen als we afgerekend worden op de prestaties van ons rivierwater, op de kwaliteit van onze lucht. En hoe zou een aandeelhoudersvergadering eruitzien van de zon? Kunnen wij iets bezitten zonder het onze eigen wil op te leggen? Zullen wij het smoren in regulering? Kunnen wij iets bezitten dat we niet onze wil op willen leggen?

 

Hoe kan AI ingezet worden voor organische groei van digitale bloemen? Wat is het bestaansrecht van natuur binnen het technologische en digitale domein?

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/87f10be5-0bd1-4479-8662-917222c1c31e/geen-patent-op-broccoli-verlies-van-monsanto

https://decorrespondent.nl/3228/dankzij-deze-activisten-werd-het-klimaatverdrag-van-parijs-een-succes/239257413516-787d1ce5

Cluitmans, Laurie (ed.), (2021), on the necessity of gardening, Valiz, Amsterdam

4 https://tezos.art

5  Alexandra Crouwers hielp ons in een gesprek met onze zoektocht naar de mogelijkheden van NFT, in te zetten als duurzaam middel in plaats van een consumerend middel

https://cointelegraph.com/news/the-merge-brings-down-ethereum-s-network-power-consumption-by-over-99-9